LANTIONPOHJAN HYVINVOINTI OSA 2: Lantionpohja vuotaa - Ennaltaehkäise ja hoida lantionpohjan toimintahäiriöt ajoissa

LANTIONPOHJAN HYVINVOINTI OSA 2: Lantionpohja vuotaa - Ennaltaehkäise ja hoida lantionpohjan toimintahäiriöt ajoissa

Lantionpohjan hyvinvointiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Tämän 4 osaisen Lantionpohjan hyvinvointi -sarjan tavoitteena on nostaa esiin se, miten lantionpohjan hyvinvointi voi vaikuttaa niin naisten, miesten kuin nuortenkin elämän eri osa-alueisiin.


Lantionpohjan toiminta muuttuu eri elämän vaiheissa. Lantionpohjan hyvinvointi sarjan ensimmäisessä osassa kävimme läpi asioita, jotka voivat vaikuttaa lantionpohjan toimintaan, lantionpohjan tehtävät ja kuinka voit opetella tunnistamaan lantionpohjalihakset. Tässä osassa keskitymme lantionpohjan toimintahäiriöihin ja niiden ennaltaehkäisyyn.


Ennaltaehkäise ja hoida lantionpohjan toimintahäiriöt ajoissa 

Lantionpohjan toimintahäiriöt voivat johtua monista eri tekijöistä, kuten synnytyksistä, ikääntymisestä, lihasten heikkoudesta tai ylijännityksestä, ylipainosta, hormonaalisista muutoksista ja jopa psykologisista tekijöistä. Näitä toimintahäiriöitä voi ilmetä moninaisin oirein, jotka vaihtelevat virtsankarkailusta ja lantion elinten laskeumista yliaktiiviseen rakon ja lantion alueen kipuihin kuten vulvodyniaan.


On tärkeää ymmärtää lantionpohjan toimintahäiriöiden taustalla olevat syyt ja tunnistaa oireet varhaisessa vaiheessa, jotta niihin voidaan puuttua asianmukaisesti ja tehokkaasti.


Lantionpohja, sen toiminta tai toimimattomuus vaikuttaa äärettömän monella eri elämän osa-alueelle. Lantionpohjan toimintahäiriöt voivat olla seurausta jostakin elämässämme tapahtuneesta tai toisaalta toiminnan häiriöt voivat tuoda mukanaan asioita, jotka vaikuttavat elämänlaatuumme.


Mitä Lantionpohjan toimintahäiriöt ovat?

VIRTSANKARKAILU ELI INKONTINENSSI

Virtsankarkailu on melko yleinen elämänlaatuun vaikuttava asia, joka jaetaan neljään eri pääryhmään. Virtsankarkailua jaetaan usein neljään pääryhmään sen aiheuttavien tekijöiden mukaan, ja nämä ryhmät ovat: ponnistusinkontinenssi, pakkoinkontinenssi, sekamuotoinen inkontinenssi ja ylivuoto inkontinenssi. Näiden neljän pääryhmän ymmärtäminen auttaa tunnistamaan virtsankarkailun erilaisia muotoja ja tarjoaa lähtökohdan asianmukaiselle hoidolle ja hallinnalle.


Virtsankarkailun syntyyn voi vaikuttaa moni eri asia, kuten liikkumattomuus, ylipaino, synnytykset, ikääntyminen, lihasten heikkous tai ylijännitys, krooninen yskä, paineensäätelyn ongelmat, tulehdukset ja sairaudet, psyykkiset tekijät yms. On siis selvää, että virtsankarkailu oireena on melko moniulotteinen ja siihen vaikuttaa useat eri asiat. Painonhallinta, hyvä lantionpohjan lihaskunto, tupakoimattomuus, ummetuksen hoito ja fyysinen aktiivisuus ehkäisevät virtsankarkailua.

LANTION ELINTEN LASKEUMAT

Lantion elinten laskeuma tarkoittaa tilannetta, jossa lantion sisällä olevat elimet, kuten virtsarakko, kohtu tai peräsuoli pääsee laskeutumaan ja painamaan alaspäin. Erinäisistä syistä tukirakenteet eli lihakset ja sidekudosrakenteet antavat periksi ja laskeuma syntyy. Näitä syitä voi olla mm. ikääntyminen, synnytykset, perimä, paineensäätelyn ongelmat ja sairaudet. Laskeuman oireita ovat mm. paineen tai pullistuman tunne lantionpohjassa ja virtsaamiseen liittyvät oireet.


Laskeuman astetta voidaan arvioida asteikolla 1-4. Ensimmäisen asteen laskeuma on lievä, eikä välttämättä vaikuta millään tavalla elämänlaatuun, kun taas 4. asteen laskeumassa kohtu työntyy kokonaan ulos emättimestä.

YLIAKTIIVINEN RAKKO

Yliaktiivinen rakko on virtsarakon toimintahäiriö, jossa virtsarakko supistelee tahattomasti ja usein, vaikka rakossa ei ole merkittävää määrää virtsaa. Tämä voi aiheuttaa voimakasta virtsaamisen tarvetta ja jopa pakkotyyppistä virtsankarkailua, jossa virtsaa voi alkaa valua rakosta ennen kuin ehtii vessaan. Yliaktiivisen rakon oireet voivat vaihdella lievästä virtsaamistarpeen lisääntymisestä aina voimakkaaseen ja hallitsemattomaan virtsankarkailuun asti.


Ikääntymisen myötä kehossa tapahtuvat muutokset voivat lisätä alttiutta yliaktiiviselle rakolle. Esimerkiksi vähentynyt estrogeenieritys naisilla voi johtaa limakalvojen kuivumiseen ja ärsytykseen, mikä voi lisätä virtsaamistarvetta. Lisäksi ikääntymisen myötä lantionpohjan lihaksisto saattaa heikentyä ja virtsaputken sulkijalihaksen toiminta heikentyä, mikä voi myös altistaa yliaktiiviselle rakolle ja lisätä virtsaamisen tarvetta.

LANTION ALUEEN KIVUT KUTEN VYLVODYNIA


Lantion alueen kivut, kuten vulvodynia, voivat olla erittäin haitallisia ja vaikuttaa merkittävästi henkilön elämänlaatuun. Vulvodynia on krooninen kiputila, joka keskittyy ulkosynnyttimien alueelle, ja se voi ilmetä jatkuvana kipuna tai kipuna kosketuksen yhteydessä. Tämä tila voi aiheuttaa paitsi fyysistä epämukavuutta myös merkittävää psyykkistä kuormitusta ja vaikuttaa negatiivisesti henkilön seksuaaliseen ja sosiaaliseen elämään.


On tärkeää huomata, että lantion alueen kivut voivat johtua myös lantionpohjan lihasten ylijännityksestä ja vaikeudesta rentoutua. Tämä tila voi aiheuttaa kipua erityisesti yhdynnän aikana ja vaikuttaa henkilön kykyyn nauttia seksuaalisesta kanssakäymisestä. Hoitoon tarvitaan usein moniammatillista lähestymistapaa, joka sisältää sekä fyysisen että psyykkisen hoidon elementtejä.


Vulvodynian hoito vaatii usein erikoistuneen kivunhoitotiimin, joka voi auttaa tunnistamaan kivun syyn ja tarjota asianmukaista hoitoa ja tukea. Hoitovaihtoehtoihin voi kuulua esimerkiksi lääkitys, fysioterapia, psykoterapia ja rentoutumisharjoitukset. Ymmärrys vulvodynian moninaisista syistä ja sen monitahoisesta hoidosta on avainasemassa pyrittäessä lievittämään kipua ja parantamaan elämänlaatua lantion alueen kivuista kärsiville henkilöille.


ETURAUHASEN LIIKAKASVU ELI PROSTATAHYPERPLASIA


Eturauhasen liikakasvu eli prostatahyperplasia on yleinen ikääntymiseen liittyvä vaiva miehillä. Kyseessä on hyvänlaatuinen tila, jossa eturauhanen kasvaa ja saattaa aiheuttaa virtsarakon tyhjenemisen ongelmia. Tämä johtuu siitä, että suurentunut eturauhanen voi puristaa virtsaputkea ja estää virtsan esteetöntä virtausta virtsarakosta ulos.


Oireita eturauhasen liikakasvusta voivat olla muun muassa virtsaamisen vaikeus, heikentynyt virtsasuihku, virtsaamistarpeen tunne usein, virtsanpidätyskyvyttömyys, virtsan tahaton vuotaminen sekä tunne siitä, että virtsarakko ei tyhjene kokonaan virtsaamisen jälkeen. Lisäksi jotkut miehet voivat kokea kipua tai epämukavuutta virtsatessa tai siemensyöksyn aikana.


Valitettavasti eturauhasen liikakasvua ei voida ennaltaehkäistä, sillä sen tärkeimmät riskitekijät ovat ikä ja normaali miessukupuolihormonien tuotanto. Mitä vanhemmaksi mies tulee, sitä suurempi on todennäköisyys, että hän kehittää eturauhasen liikakasvua. Vaikka tilaa ei voi estää, sen hallinta ja oireiden lievittäminen ovat mahdollisia erilaisten hoitovaihtoehtojen avulla.


On tärkeää, että miehet, jotka kokevat virtsankarkailua tai muita virtsaamisoireita, hakeutuvat lääkärin hoitoon saadakseen asianmukaista hoitoa ja helpotusta oireisiinsa.

Lantionpohjan toimintahäiriöitä voidaan hoitaa

Onneksi lantionpohjan toimintahäiriöitä voidaan hoitaa ja ennaltaehkäistä monin eri tavoin. Toiminnallinen harjoittelu, elintapojen muutokset, lantionpohjan lihasten vahvistaminen, painonhallinta ja lääkehoidot voivat auttaa lievittämään oireita ja parantamaan elämänlaatua. Tärkeintä on kuitenkin tunnistaa oireet ajoissa ja hakea apua ammattilaisilta, jotka voivat tarjota asianmukaista hoitoa ja ohjausta.

Ruokavalio ja elämäntavat tukena lantionpohjan hyvinvoinnille

Ruokavalio ja elämäntavat vaikuttavat merkittävästi lantionpohjan hyvinvointiin. Tasapainoinen ruokavalio, riittävä nesteytys, painonhallinta, tupakoimattomuus ja säännöllinen liikunta edistävät lantionpohjan terveyttä ja ehkäisevät toimintahäiriöitä. Lisäksi stressin hallinta ja riittävä uni ovat tärkeitä tekijöitä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta.

Lantionpohjan Harjoitukset avainasemassa

Lantionpohjan lihasten harjoittaminen on keskeinen osa lantionpohjan hyvinvoinnin ylläpitämistä ja lantionpohjan toimintahäiriöiden hoidossa. Säännöllinen harjoittelu vahvistaa lantionpohjan lihaksia ja parantaa niiden hallintaa. Hyviä harjoituksia ovat esimerkiksi lantionpohjan nostot ja syvien vatsalihasten aktivointi. On tärkeää suorittaa harjoitukset oikein ja säännöllisesti saavuttaakseen parhaat tulokset.

Millaiset harjoitukset ovat hyviä harjoituksia lantionpohjalle?


Voimaa lantionpohjaan -ohjelma on lantionpohjan fysioterapeuttien suunnittelema 5 viikon ohjelma, joka opettaa sinua harjoittamaan lantionpohjalihaksia oikein. 


Lue lisää >>


Nainen makaa kyljellään lattialla ja harjoittelee lantionpohjalihaksia

yhteenveto

Yllä kävimme yleisimpiä lantionalueen toimintahäiriöitä. Kaikki yllä olevat toimintahäiriöt vaikuttavat monelle eri elämänalueelle kuten työhön, parisuhteeseen, sosiaalisiin suhteisiin ja arjen tilanteisiin.


Hyvä asia on, että näitä kaikkia voidaan hoitaa ja kuntouttaa. Tärkeää on löytää oireiden syy ja sitä kautta löydetään myös paras mahdollinen hoito. Lantionpohjan hyvinvointiin kannattaa kiinnittää huomiota ajoissa ja kuntoa parantaa ennen kuin ongelmia tulee. Toimintahäiriöiden hoito sisältää usein niin toiminnallista harjoittelua, kuin elintapojen tarkastelua sekä esimerkiksi rakon- ja suolen kouluttamista.


Lantionpohjan hyvinvointi ja lantionpohjan toimintahäiriöt ovat merkittävä osa kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia. On tärkeää kiinnittää niihin huomiota ja pitää huolta lantionpohjan kunnosta läpi elämän eri vaiheiden. Jatkossa käsittelemme vielä tarkemmin erilaisia hoito- ja harjoitusmenetelmiä, joiden avulla voit ylläpitää ja parantaa lantionpohjan terveyttä ja toimintaa.

Haluatko oppia, miten ohjata kehittävää harjoittelua siitä huolimatta, että asiakkaallasi on lantionpohjan oireita, kuten paineentunnetta treenien aikana?

Toiminnallinen lantionpohja ja kehittävät harjoittelumenetelmät-koulutus on tarkoitettu terveys-, liikunta- ja hyvinvointialan ammattilaisille.


Lue lisää >>


Lantionpohjan fysioterapeutti opettaa käyttämään lantionpohjalihaksia voimaharjoituksen aikana.

0 kommenttia

Jätä viesti

Viestit tarkastetaan ennen julkaisua