Kouluttaudu personal traineriksi ja äitiysliikuntavalmentajaksi™

Saat uuden ammatin ja erottaudut eduksesi liikunta- ja terveysalan ammattilaisten joukossa! 


Aloitat opinnot personal trainer -opinnoilla ja pääset heti jatkamaan erikoistumisopinnoilla. Koulutus kestää yhteensä 10 kuukautta. Äitiysliikuntavalmentaja™-erikoistumisopinnot antavat sinulle erinomaiset valmiudet ohjata ja valmentaa raskaana olevia ja synnyttäneitä äitejä.


Sinusta tulee sekä Personal Trainer että Äitiysliikuntavalmentaja!

Koulutuksen käytyäsi

✔ Sinulla on selkeä kuva siitä, miten voit toteuttaa menestyksekästä työtä Äitiysliikuntavalmentajana ja personal trainerina.

✔ Sinulla on jo valmiita äitiysliikuntavalmennus tuotteita/ konsepteja vietäväksi suoraan käytäntöön.

✔ Sinulla on osaaminen toteuttaa tuloksekasta ja turvallista äitiysliikuntavalmennusta raskaana oleville ja synnyttäneille.

✔ Voit työskennellä kokopäiväisesti tai osa-aikaisesti - mikä sinun elämäntilanteeseen sopii parhaiten.

Kuvittele, että sinulla olisi niin paljon varmuutta ja osaamista äitien valmennuksesta, että kaikki alueesi äidit haluaisivat valmennukseesi! 

Äitiysliikuntavalmentaja -koulutus antaa laajan osaamisen odottajien ja synnyttäneiden äitien valmennukseen.

Personal trainer -koulutus

✔ NHA Personal Trainer™ -koulutus tarjoaa sinulle sellaiset tiedot, taidot ja menetelmät, joita Personal Trainer tutkitusti tarvitsee menestyäkseen ammatissaan.

✔ Koulutuksen rungon muodostaa maailman arvostetuimman liikunta-alan kouluttajan ACE:n neljän vuosikymmenen aikana huippuunsa hiottu opetussuunnitelma.

✔ Koulutuksessa käydään läpi ainutlaatuinen ACE IFT™ -malli, joka antaa sinulle selkeät suuntaviivat jokaisen asiakkaan harjoittamiseen, on hän sitten vasta-alkaja, kokenut tai suorituskykyään jo huippuunsa hiova asiakas. Mallin avulla sovellat oppimasi käytäntöön ennennäkemättömän helposti ja sujuvasti.

NHA on American Council On Exercisen virallinen koulutuskumppani Suomessa. Tämä tarjoaa sinulle loistavan mahdollisuuden myös saada maailman arvostetuin Personal Trainer -sertifikaatti (ACE-CPT).

Personal trainer -koulutuksen sisältö

NHA Personal Trainer -koulutuksen opinnot (15 op) suoritetaan kokonaan NHA:n modernissa digitaalisessa oppimisympäristössä.

Personal trainer koulutuksen jälkeen jatkat äitiysliikuntavalmentaja opinnoilla!

➔ Perusteet haltuun. Saat vahvan pohjan raskaana olevien ja synnyttäneiden naisten ohjaamiseen ja valmentamiseen

➔ Syvennetään osaamista. Syvennetään tietoutta ohjaamisesta, tutkimisesta ja
äitiysvalmennuksen toteuttamisesta

➔ Erityisosaaminen. Erityisosaamista äitien valmentamiseen.

➔ Konsepteilla liiketoimintaa. Saat valmiit ja toimivat tunti- ja valmennuskonseptit

➔ Miten erottaudut. Tiedon muuttaminen tuotteeksi

1. Perusteet haltuun

Saat vahvan pohjan raskaana olevien ja synnyttäneiden naisten ohjaamiseen ja valmentamiseen

Äitiysliikunnan peruskoulutus

1 livekoulutuspäivä ja verkko-opinnot

1. Perusteet haltuun

Ensimmäisessä perusteet haltuun -moduulissa opiskellaan myös raskaana olevien ja synnyttäneiden äitien ravitsemusasioita, pohjautuen tämän hetken tutkittuun tietoon.

Äitien ravinto-ohjauksen peruskoulutus

2. Syvennetään osaamista

Syvennetään tietoutta ohjaamisesta, tutkimisesta ja äitiysvalmennuksen toteuttamisesta.

Äitiysliikunnan jatkokoulutus

1 livekoulutuspäivä ja verkko-opinnot

3. Erityisosaaminen

Syvennetään tietoutta vatsalihasten erkaumasta, lantionpohjasta ja mielen vaikutuksesta valmennukseen.

Vatsalihasten erkauma -peruskoulutus

1 livekoulutuspäivä ja verkko-opinnot

Lantionpohjan hyvinvointineuvojan perusosa

✔ 1 Livepäivä ja verkko-opinnot

Syvennetään tietoutta lantionpohjan toiminnasta ja harjoitteista, toimintahäiriöistä.

✔ Mielen valmennus (Verkko-opinnot)

Opit tunnistamaan ja parantamaan omia voimavarojasi ja jaksamistasi valmentajana ja tätä kautta voit tukea asiakkaan mielen hyvinvointia. Mielen hyvinvoinnilla vaikuttavampaa valmennusta!

4. Konsepteilla liiketoimintaa

Saat valmiit ja toimivat tunti- ja valmennuskonseptit: 2Baby -äiti-vauva-tuntien -ohjaajakoulutus ja Äitien voimavalmennus. Koulutuksen jälkeen voit ohjata Äiti-vauva-ryhmäliikuntatunteja ja Äitien voimavalmennus pienryhmiä.

5. Miten erottaudut

Tuotteistaminen ja brändäys 

Verkko-opinnot

Luodaan ensimmäinen tuote ja tehdään markkinointisuunnitelma.

Kuuntele mitä Äitiysliikuntavalmentaja-koulutus on antanut Iinalle ja kuinka hän on hyödyntänyt koulutusta omassa työssään. 

Seuraava yhdistelmäkoulutus alkaa tammikuussa 2024!

personal trainer & äitiysliikuntavalmentaja

Äitiysliikuntavalmentaja -koulutuksen alussa perustamme kouluttajien ja opiskelijoiden kesken yhteisen WhatsApp-ryhmän. Koulutuksen ajan saat rajattoman tuen kokeneilta äitiysliikuntavalmentajilta ja vertaistukea samassa koulutusryhmässä olevilta opiskelijoilta.

Palautetta äitiysliikuntavalmentaja -koulutuksesta