Sisätutkimus osana synnyttäneen naisen tutkimista

Sisätutkimus osana synnyttäneen naisen tutkimista

Lantionpohjan anatomian ja toiminnan ymmärtäminen on ensiarvoisen tärkeää silloin, kun halutaan tukea äitejä esimerkiksi toipumaan synnytyksestä tai pääsemään eroon häiritsevistä lantionpohjan toimintahäiriöistä, kuten virtsankarkailusta. 

Miten ja missä lantionpohjaa ja sen toimintaa arvioidaan?

Synnytyksen jälkeen kaikki äidit käyvät jälkitarkastuksessa. Osalle tarkastuksen tekee lääkäri ja nykyään enenevissä määrin myös terveydenhoitajat. Jälkitarkastukseen usein kuuluu sisätutkimus, jossa tutkitaan mahdolliset synnytyksessä syntyneet arvet sekä arvioidaan lantionpohjan toimintaa. Olen huomannut, että monille sektiolla synnyttäneille naisille sisätutkimusta ei kuitenkaan tehdä. Pidän tätä hieman hassuna, sillä onhan raskaus vaikuttanut lantionpohjan toimintaan heikentävästi koko raskauden ajan. Tutkimus ei ole automaatio myöskään kaikille alakautta synnyttäneille naisille.

Äitiysfysioterapiakäynnillä kuultu tuttu kysymys äidin suusta kuuluu; 

“milloin voin aloittaa raskaamman liikunnan harrastamisen?”.

Tiedämme, että palautuminen on yksilöllistä, kuten on liikunnan aloittaminen ja erityisesti sen intensiteetti. Kaikkien liikuntalajien harrastamiselle yhteistä on kuitenkin se, että iskuja, hyppyjä, pomppuja tai nopeita suunnanmuutoksia sisältävät liikuntalajit vaativat lantionpohjalta monipuolista voimaa. Pitää sietää pitkäkestoista rasitusta ja samalla pystyä aktivoitumaan nopeissa tilanteissa, mikäli ei haluta pöksyjen kastuvan. 

Haastattelu ei riitä lantionpohjan tutkimiseen

Haastatteluun perustuva tutkiminen ei aina riitä siihen, että ikävistä lantionpohjan toimintahäiriöistä päästäisiin eroon. Usein on tutkittava pintaa syvemmältä, jotta tiedetään, käyttääkö ja aktivoiko asiakas oikein lantionpohjaa, mikä on voimataso, osaako asiakas rentouttaa lantionpohjan, laskeutuuko lantionpohjan kudosrakenteet hyppyjen aikana tai vaikuttaako imetys pehmentävästi kudoksiin. Raskaampaa harjoittelua ajatellen, lantionpohjan voimatasojen olisi hyvä olla yli keskitason. Lantionpohjasta pitäisi myös osata tuottaa erilaista voimaa erilaisia tilanteita varten, sekä osata rentouttaa lantionpohjan lihakset. Näitä voi olla vaikea havainnollistaa pelkällä suullisella ohjauksella.

Koulutusta lantionpohjan tutkimiseen

Lantionpohjan tutkiminen ja kuntoutus -koulutus on tarkoitettu fysioterapeuteille, jotka haluavat perehtyä ja erikoistua naisten lantionpohjan kuntouttamiseen sekä terveydenhoitajille ja kätilöille, jotka tekevät sisätutkimuksia ja jälkitarkastuksia.

Koulutuksessa syvennytään lantionpohjan toimintaan ja rakenteeseen, opetellaan tekemään manuaalinen sisätutkimus asiakkaalle, opitaan manuaalisen käsittelyn vaikutuksista lantionpohjaan sekä tutustutaan emg-laitteen käyttöön osana asiakkaan hoitoa. Koulutusta järjestetään tilauskoulutuksena. Ota yhteyttä info@aitiysliikuntaakatemia.fi.

Blogiartikkelin kirjoittaja Sofia Lahtinen lantionpohja- ja äitiysfysioterapeutti

 

Sofia on äitiys- ja lantionpohjafysioterapeutti, jolla on vuosien kokemus liikunta- ja terveysalan ammattilaisten kouluttamisesta. 

Kouluttaudu Lantionpohjan hyvinvointineuvojaksi!

Lantionpohjan hyvinvointineuvoja™ on liikunta- ja terveysalan ammattilainen, jonka erikoisosaamisena on lantionpohjan terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen omassa toimintaympäristössään. Hän tekee työtä lantionpohjan toimintahäiriöiden ennaltaehkäisemiseksi ja tunnistaa erilaisten elämänvaiheiden vaikutukset lantionpohjan toimintaan. Lue lisää >>

 

 

0 kommenttia

Jätä viesti

Viestit tarkastetaan ennen julkaisua