Sisätutkimus osana synnyttäneen naisen tutkimista

Sisätutkimus osana synnyttäneen naisen tutkimista


Lantionpohjan anatomian ja toiminnan ymmärtäminen on ensiarvoisen tärkeää silloin, kun halutaan tukea äitejä esimerkiksi toipumaan synnytyksestä tai pääsemään eroon häiritsevistä lantionpohjan toimintahäiriöistä, kuten virtsankarkailusta. 


Miten ja missä lantionpohjaa ja sen toimintaa arvioidaan?

Synnytyksen jälkeen kaikki äidit käyvät jälkitarkastuksessa. Osalle tarkastuksen tekee lääkäri ja nykyään enenevissä määrin myös terveydenhoitajat. Jälkitarkastukseen usein kuuluu sisätutkimus, jossa tutkitaan mahdolliset synnytyksessä syntyneet arvet sekä arvioidaan lantionpohjan toimintaa. Olen huomannut, että monille sektiolla synnyttäneille naisille sisätutkimusta ei kuitenkaan tehdä. Pidän tätä hieman hassuna, sillä onhan raskaus vaikuttanut lantionpohjan toimintaan heikentävästi koko raskauden ajan. Tutkimus ei ole automaatio myöskään kaikille alakautta synnyttäneille naisille.


Äitiysfysioterapiakäynnillä kuultu tuttu kysymys äidin suusta kuuluu; 

“milloin voin aloittaa raskaamman liikunnan harrastamisen?”.


Tiedämme, että palautuminen on yksilöllistä, kuten on liikunnan aloittaminen ja erityisesti sen intensiteetti. Kaikkien liikuntalajien harrastamiselle yhteistä on kuitenkin se, että iskuja, hyppyjä, pomppuja tai nopeita suunnanmuutoksia sisältävät liikuntalajit vaativat lantionpohjalta monipuolista voimaa. Pitää sietää pitkäkestoista rasitusta ja samalla pystyä aktivoitumaan nopeissa tilanteissa, mikäli ei haluta pöksyjen kastuvan. 


Haastattelu ei riitä lantionpohjan tutkimiseen


Haastatteluun perustuva tutkiminen ei aina riitä siihen, että ikävistä lantionpohjan toimintahäiriöistä päästäisiin eroon. Usein on tutkittava pintaa syvemmältä, jotta tiedetään, käyttääkö ja aktivoiko asiakas oikein lantionpohjaa, mikä on voimataso, osaako asiakas rentouttaa lantionpohjan, laskeutuuko lantionpohjan kudosrakenteet hyppyjen aikana tai vaikuttaako imetys pehmentävästi kudoksiin. Raskaampaa harjoittelua ajatellen, lantionpohjan voimatasojen olisi hyvä olla yli keskitason. Lantionpohjasta pitäisi myös osata tuottaa erilaista voimaa erilaisia tilanteita varten, sekä osata rentouttaa lantionpohjan lihakset. Näitä voi olla vaikea havainnollistaa pelkällä suullisella ohjauksella.


Koulutusta lantionpohjan tutkimiseen


Lantionpohjan tutkiminen ja kuntoutus -koulutus on tarkoitettu fysioterapeuteille, jotka haluavat perehtyä ja erikoistua naisten lantionpohjan kuntouttamiseen sekä terveydenhoitajille ja kätilöille, jotka tekevät sisätutkimuksia ja jälkitarkastuksia. Koulutuksessa syvennytään lantionpohjan toimintaan ja rakenteeseen, opetellaan tekemään manuaalinen sisätutkimus asiakkaalle, opitaan manuaalisen käsittelyn vaikutuksista lantionpohjaan sekä tutustutaan emg-laitteen käyttöön osana asiakkaan hoitoa. Lue lisää koulutuksesta >>


Blogin kirjoittaja Sofia Vesa

Äitiysliikunta-akatemian pääkouluttaja


Sofia on äitiys- ja lantionpohjafysioterapeutti, jolla on vuosien kokemus liikunta- ja terveysalan ammattilaisten kouluttamisesta. 


Kouluttaudu Äitiysliikuntavalmentajaksi!

Äitiysliikunnan osaajia tarvitaan. Syvennä osaamistasi, erikoistu ja erottaudu!

 

Blogimme

LANTIONPOHJAN HYVINVOINTI OSA 1: Kerro kerro kuvastin - Lantionpohjan tunnistaminen peilin avulla
Lantionpohjan hyvinvointiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Useat asiat, kuten fyysinen aktiivisuus, inaktiivisuus, hengitys, eri asennot, raskaus ja synnytys, mielen hyvinvointi, stressi,...
Äitiyspilates tukena synnytyksestä palautumisessa
Äitiyspilates on loistava keino tutustua omaan, uudenlaiseen kehoon. Äitiyspilates on turvallinen tapa aktivoida kehoa ja löytää yhteys uudelleen kehon ja...
Juoksu - koska aloittaa synnytyksen jälkeen?
Aurinko paistaa ja ihanat kelit houkuttaa laittamaan juoksulenkkarit jalkaan.Ennen kuin alkaa kirmailemaan sen enempää on hyvä kurkistaa lantionpohjan kuulumiset -...
Missä piilee syy, kun asiakas ei pääse tavoitteeseensa? 5 SYYTÄ, MIKSI MUUTOS EI TOTEUDU
Jokainen äitiysliikuntavalmentaja on varmasti joskus tuskastellut toteutumattomien tavoitteiden äärellä. Asiakkaan painonpudotus ei etene toivotusti tai äiti ei tee sovittuja lantiopohjan...
Äitiysliikuntavalmennus - tarvitaanko täydennyskoulutusta vai onko personal trainerilla ja fysioterapeutilla tarpeeksi ammattitaitoa?
Perusolettamus - koulutettu fysioterapeutti ja personal trainer osaa antaa raskaana olevalle oikeanlaiset harjoitteet ja tutkia synnyttäneen äidin vatsalihasten erkauman, sekä...
2Baby -ohjaaja tukee synnytyksestä palautumista
2Baby-tunti on osa Bailamaman ryhmäliikuntakonseptia, jossa äidit ja vauvat jumppaavat yhdessä. Palautuminen synnytyksestä on yksilöllistä. Koulutetut ohjaajat osaavat ottaa tämän...