Tietosuoja

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

ÄITIYSLIIKUNTA-AKATEMIA (”me”, ”meidän” tai ”meille”) on sitoutunut turvaamaan asiakkaidensa sekä muiden verkkopalveluidemme käyttäjien (yhdessä jäljempänä ”sinä” tai ”sinun”) yksityisyydensuojan. Tässä tietosuojakäytännössä kerromme tuottamiemme palveluiden sekä muun meidän ja sinun väliseen asiakassuhteeseen perustuvan markkinoinnin ja muun yhteydenpidon vuoksi suorittamastamme henkilötietojesi käsittelystä. Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksena on tarjota sinulle selkeä selvitys siitä, mitä henkilötietoja keräämme, milloin, miksi ja miten käytämme ja jaamme henkilötietojasi sekä mitkä ovat lakisääteiset oikeutesi.

Tiedostat ja hyväksyt, että henkilötietojasi kerätään ja niitä voidaan käyttää tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Tästä syystä pyydämme sinua lukemaan tämän tietosuojakäytännön kokonaisuudessaan, jotta ymmärrät käytäntömme henkilötietojen käsittelyyn liittyen.


Tässä tietosuojakäytännössä käytetään seuraavia tietosuojalainsäädännön mukaisia määritelmiä:

”henkilötiedoilla” tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja;

”käsittelyllä” tarkoitetaan toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista;

”tietosuojalainsäädännöllä” tarkoitetaan Suomen voimassaolevaa tietosuojalakia (1050/2018), lakia sähköisen viestinnän palveluista (917/2014) sekä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679), muita tietosuojaa tai yksityisyydensuojaa koskevia lakeja sekä lakeihin liittyviä viranomaisohjeita. 

Muiden kuin edellä vahvistettujen määritelmien osalta tässä tietosuojaselosteessa käytetyt määritelmät saavat sen merkityksen, joka niille on annettu tietosuojalainsäädännössä.

1. REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT

ÄITIYSLIIKUNTA-AKATEMIA toimii rekisterinpitäjänä sinusta kerättävien ja käsiteltävien henkilötietojen osalta. Yhteystietomme ovat seuraavat:

Health Education Group Oy
Y-tunnus: 3120201-9
Postiosoite: Rokansalontie 1892, 52200 Puumala, Finland 

Maija Kiljunen
email: info@aitiysliikuntaakatemia.fi 
puh. 040 5371952

Jos sinulla on kysyttävää tähän tietosuojakäytäntöön tai henkilötietojesi käsittelyyn liittyen, voit olla yhteydessä edellä mainittuun yhteyshenkilöön

2. KERÄÄMÄMME HENKILÖTIEDOT

2.1 MITEN KERÄÄMME HENKILÖTIETOJA?

Pääasiallisesti keräämme henkilötietojasi suoraan sinulta itseltäsi palveluiden ja/tai tuotteiden toimittamista varten. Keräämme henkilötietojasi suoraan sinulta esimerkiksi, kun rekisteröidyt palvelun käyttäjäksi, tilaat palveluita ja/tai tuotteitamme tai päivität profiiliasi.  Henkilötietojasi voidaan kuitenkin kerätä myös automaattisia menetelmiä hyödyntäen, esimerkiksi kirjautuessasi koulutusalustallemme tai muutoin selaillessasi verkkosivujamme.

2.2. MITÄ HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME?

Voimme kerätä ja käsitellä seuraavia henkilötietojasi:

- Perus- ja yhteystiedot
- Tilaamiasi palveluita ja/tai tuotteita koskevat tiedot
- Maksutavat tai laskutustiedot
- Annetut suoramarkkinointiluvat
- Vastaanotetut ja avatut sähköiset suoramarkkinointiviestit
- Osallistumistiedot ÄITIYSLIIKUNTA-AKATEMIAN järjestämiin tapahtumiin tai muihin aktiviteetteihin
- Palautteet ja muut yhteydenotot
- Kirjautumistiedot palveluun
- Verkkotunnistetiedot (muun muassa IP-osoite ja päätelaitteen tunnistetiedot)
- Mahdolliset muut meille antamasi tiedot
 
3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA KÄSITTELYN LAINMUKAISET PERUSTEET


3.1. VERKKOSIVUJEN HALLINNOIMINEN JA TOIMIVUUDEN VARMISTAMINEN

Voimme käsitellä kirjautumistietojasi sekä verkkotunnistetietojasi, mukaan lukien välttämättömien evästeiden käyttäminen, jotta pystymme toimittamaan verkkosivumme päätelaitteellesi, varmistamaan verkkosivumme ja IT-järjestelmiemme turvallisuuden, toteuttaaksemme verkkosivuillamme esittämäsi pyynnöt sekä muistamaan ostoskorisi sisällön verkkokaupassa.
Tähän tarkoitukseen suorittamamme henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun.

3.2. VERKKOPALVELUJEN KEHITTÄMINEN SEKÄ RELEVANTIN MAINONNAN JA VIESTINNÄN TOTEUTTAMINEN

Voimme käsitellä kirjautumistietojasi sekä verkkotunnistetietojasi, mukaan lukien tilastollisten ja mainosevästeiden käyttäminen, jotta pystymme optimoimaan ja kehittämään verkkopalveluitamme, mittaamaan ja analysoimaan verkkopalveluidemme käyttöä, ja toteuttamaan relevanttia mainontaa verkkopalveluissamme sekä ulkopuolisilla verkkosivuilla. 
Tähän tarkoitukseen suorittamamme henkilötietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen. 

3.3. SÄHKÖISEN JA PERINTEISEN SUORAMARKKINOINNIN TOTEUTTAMINEN   

Voimme käsitellä perus- ja yhteystietojasi kohdistaessamme sinulle perinteistä suoramarkkinointia puhelimitse tai kirjepostitse. Tämän lisäksi käsittelemme perus- ja yhteystietojasi sekä tietoja vastaanotetuista ja avatuista sähköisistä suoramarkkinointiviesteistä lähettäessämme sinulle sähköistä suoramarkkinointia esimerkiksi uutiskirjeiden muodossa.   
Tähän tarkoitukseen suorittamamme henkilötietojen käsittely perustuu joko antamaasi suostumukseen (sähköinen suoramarkkinointi) tai meidän oikeutettuun etuun (perinteinen suoramarkkinointi).

3.4. ASIAKASSUHTEEN HALLINNOIMINEN JA LIIKETOIMINTAMME KEHITTÄMINEN

Voimme käsitellä perus- ja yhteystietojasi, kirjautumistietojasi, verkkotunnistetietojasi, antamiasi palautteita ja yhteydenottoja, ja maksu- tai laskutustietojasi hallinnoidessamme välistämme asiakassuhdetta sekä kehittäessämme liiketoimintaamme.  

Tähän tarkoitukseen suorittamamme henkilötietojen käsittely perustuu meidän ja sinun väliseen sopimukseen.

3.5. VERKKOKAUPPATILAUSTEN TAI KOULUTUSTILAUSTEN VASTAANOTTAMINEN JA TOIMITTAMINEN

Voimme käsitellä perus- ja yhteystietojasi, kirjautumistietojasi, tilaamiasi palveluita ja/tai tuotteita koskevia tietoja, fysiologisia tietojasi, sekä maksu- tai laskutustietojasi vastaanottaessamme ja toimittaessamme tekemiäsi verkkokauppatilauksia ja/tai koulutustilauksia.   

Tähän tarkoitukseen suorittamamme henkilötietojen käsittely perustuu meidän ja sinun väliseen sopimukseen.

3.6. ASIAKASPALAUTUSTEN JA PERUUTUSTEN VASTAANOTTAMINEN

Voimme käsitellä perus- ja yhteystietojasi, tilaamiasi palveluita ja/tai tuotteita koskevia tietoja, sekä maksu- tai laskutustietojasi vastaanottaessamme ja käsitellessämme tekemiäsi asiakaspalautuksia ja peruutuksia.  
Tähän tarkoitukseen suorittamamme henkilötietojen käsittely perustuu meidän lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseen.

3.7. TAPAHTUMIEN JA AKTIVITEETTIEN JÄRJESTÄMINEN

Käsittelemme perus- ja yhteystietojasi, tietoa mahdollisesti antamastasi suoramarkkinointiluvasta sekä muita tarpeellisia osallistumistietojasi liittyen järjestämäämme tapahtumaan tai aktiviteettiin. Edellä mainittujen henkilötietojen käsittely on tarpeellista, jotta voimme järjestää kyseessä olevan tapahtuman sekä kommunikoida kanssasi tapahtumaan liittyen. Edellä mainittuihin tapahtumiin ja aktiviteetteihin lukeutuvat myös ÄITIYSLIIKUNTA-AKATEMIAN järjestämät webinaarit tai muut vastaavat.

Tähän tarkoitukseen suorittamamme henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun.

4. HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT

4.1. ULKOPUOLISET PALVELUNTARJOAJAT

Henkilötietojasi siirretään kolmansille osapuolille eli palveluntarjoajille, jotka tuottaessaan palveluita käsittelevät henkilötietojasi joko käsittelijän tai rekisterinpitäjän rooleissa, jotta kyseiset palveluntarjoajat pystyvät toteuttamaan pyytämiämme palveluita. Tällaiset palveluntarjoajat voivat sijaita tai käsitellä henkilötietojasi sekä EU:ssa että sen ulkopuolella.

Voimme siirtää tai luovuttaa henkilötietojasi alla mainituille vastaanottajille:

- IT- ja infrastruktuuripalveluiden toimittajat
- Tietojärjestelmätoimittajat
- Digitaalisten markkinointipalveluiden toimittajat (muun muassa uutiskirjeiden lähettäminen, tilastoanalyysien suorittaminen, ja kohdennettu verkkomainonta)
- Verkkokaupan maksupalveluntarjoaja (pankki- ja luottokorttitapahtumien sekä muiden maksutietojen käsitteleminen)
- Sosiaalisen median alustat ja kolmansien osapuolien verkkosivut (kohdennetun verkkomainonnan toteuttamiseksi)
- Perinteisen suoramarkkinoinnin toteuttamiseksi käyttämämme kumppanit

4.2. VIRANOMAISET

Saatamme joutua antamaan henkilötietoja viranomaisille (esim. verohallinto tai poliisi) soveltuvan lainsäädännön mukaisesti sekä täyttääksemme lain määräämät velvollisuudet. Emme kuitenkaan luovuta henkilötietoja viranomaisille ilman, että sille on soveltuvan lainsäädännön tai viranomaismääräyksen mukaista perustetta.

5. HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN KOLMANSIIN MAIHIN 

Henkilötietojasi voidaan siirtää Euroopan talousalueen ulkopuolisiin kolmansiin maihin käyttämiemme palveluntarjoajien käsitteleminä. Näissä tapauksissa pyrimme varmistamaan, että henkilötietoja kolmansissa maissa käsittelevät tahot suojaavat henkilötietoja asianmukaisesti kyseisissä kolmansissa maissa. 

Henkilötietojasi voidaan siirtää palvelun sekä muun meidän ja sinun väliseen asiakassuhteeseen liittyvän yhteydenpidon ja toiminnan seurauksena Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Henkilötietojen siirrot Kanadaan perustuvat Euroopan komission tietosuojan riittävyyttä koskevaan päätökseen, jonka mukaisesti henkilötietojen siirtämiseen Kanadalaisille kaupallisille toimijoille ei tarvita erityistä lupaa. Henkilötietojen siirrot Yhdysvaltoihin perustuvat yhtä lailla Euroopan komission tietosuojan riittävyyttä koskevaan päätökseen, jonka mukaisesti henkilötietojen siirtämiseen Yhdysvaltalaisille kaupallisille toimijoille, jotka kuuluvat mukaan U.S. Privacy Shield –järjestelyyn, ei tarvita erityistä lupaa. 

Seuraavasta osoitteesta voit tutustua tarkemmin Euroopan komission käytäntöihin sekä luetteloon maista, joiden osalta se on päättänyt, että tietosuojan taso on riittävä: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_fi

Jos haluat lisätietoja henkilötietojesi siirroista kolmansiin maihin ole yhteydessä osoitteeseen info@aitiysliikuntakaatemia.fi tai tässä tietosuojaselosteessa määritettyyn yhteyshenkilöön. 

6. TIETOJEN PAIKKANSAPITÄVYYS

Palvelun käyttäjänä sitoudut antamaan meille paikkansapitäviä tietoja. Rekisteröitymisen jälkeen voit tarkastella profiiliasi kirjautumalla palveluun käyttäjätunnuksesi ja salasanasi avulla. Voit myös muuttaa, päivittää tai poistaa tietojasi joko kirjautumalla sisään palveluun, ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tai tässä tietosuojakäytännössä määritettyyn yhteyshenkilöön.

Sinulla on milloin tahansa oikeus kieltää meitä käyttämästä henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin. Tällaisen pyynnön voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen info@aitiysliikuntaakatemia.fi

7. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA 

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten henkilötiedot on kerätty. Lähtökohtaisesti säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin käytät palvelua.

Säilytämme henkilötietojasi palveluissamme noudattaen seuraavia periaatteita:

- Henkilötietoja säilytetään palveluissamme tahtotilasi mukaisesti. Palveluun liittyvät henkilötietosi poistetaan ilmoittaessasi, että haluat käyttäjätunnuksesi poistettavan
- Järjestämiemme tapahtumien tai aktiviteettien toteuttamiseksi säilytämme henkilötietojasi tapahtuman tai aktiviteetin päättymisen jälkeen korkeintaan 13 kuukautta.
- Suoramarkkinoinnin, kuten uutiskirjeiden, lähettämiseksi säilytämme yhteystietojasi niin kauan, kunnes peruutat tilauksesi tai vastustat henkilötietojesi käsittelemistä suoramarkkinointitarkoituksiin, jonka jälkeen poistamme yhteystietosi suoramarkkinointiin liittyvästä rekisteristämme.  
- Kirjanpitomme tositeaineistoon sisältyviä henkilötietoja säilytämme kuluvan vuoden ja sitä seuraavien kuuden vuoden ajan.

8. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Sinulla on tietosuojalainsäädännön nojalla tiettyjä oikeuksia henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Voit tehdä pyynnön oikeuksiesi käyttämiseksi ottamalla meihin yhteyttä osoitteessa info@aitiysliikuntaakatemia.fi

Sinulla on oikeus:

 - Saada pääsy henkilötietoihisi
- Päivittää virheelliset tai puutteelliset henkilötietosi
- Peruuttaa antamasi suostumus
- Vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
- Poistaa henkilötietosi
- Rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä
- Siirtää henkilötietosi tai vastaanottaa henkilötietosi koneluettavassa muodossa

Huomioithan, että henkilötietojesi käsittelyyn liittyvät oikeutesi eivät ole tietosuojalainsäädännön nojalla rajoittamattomia. Oikeuksiesi soveltuvuus riippuu henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista, käsittelyn lainmukaisista perusteista, muiden yksityisyydensuojan turvaamisesta sekä esittämiesi pyyntöjen kohtuullisuudesta.

9. TIETOJA SUORITTAMASTAMME PROFILOINNISTA

Profilointi tarkoittaa sellaista henkilötietojen käsittelyä, jossa henkilötietoja käyttämällä arvioidaan joitakin henkilökohtaisia ominaisuuksiasi. Voimme hyödyntää profilointia relevantin mainonnan ja viestinnän toteuttamiseksi sekä verkkopalveluidemme kehittämiseksi ja optimoimiseksi.

Hyödyntämällä verkkotunnistetietoja voimme seurata verkkoselainkäyttäytymistäsi, jotta pystymme tarjoamaan sinulle relevanttia mainontaa tuotteistamme ja palveluistamme sekä kohdistamaan kyseistä mainontaa sinulle optimaalisina ajankohtina.  

Emme kuitenkaan itse aktiivisesti suorita tällaista profilointia vaan se tapahtuu automaattisen tietojen käsittelyn avulla. Tällaista automaattista tietojen käsittelyä on esimerkiksi päätelaitteellesi tallennettavien evästeiden avulla suoritettava tietojen kerääminen ja näiden tietojen edelleen jakaminen kolmansille osapuolille, jotta kyseiset kolmannet osapuolet pystyvät analysoimaan verkkoselainkäyttäytymistäsi relevantin mainonnan ja viestinnän toteuttamiseksi sekä verkkopalveluidemme kehittämiseksi ja optimoimiseksi. Automaattisen tietojen käsittelyn seurauksena mahdollisesti tapahtuvan profiloinnin avulla emme kuitenkaan pysty yksilöimään sinua.

Katsomme, että suorittamallamme profiloinnilla ei ole tietosuojalainsäädännössä tarkoitettuja oikeusvaikutuksia tai muuten merkittäviä vaikutuksia sinulle.

10. LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLIEN SIVUSTOIHIN

Verkkosivustoillamme saattaa olla linkkejä muiden ylläpitämille ja omistamille verkkosivustoille. Linkitetyt sivustot eivät ole määräysvallassamme emmekä vastaa niiden tai niissä olevien linkkien sisällöstä. Mikäli vierailet linkitetyllä sivustolla, sinun tulee erikseen tarkistaa tällaiselle sivustolle soveltuvat käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt.

11. EVÄSTEKÄYTÄNTÖ

Verkkosivustomme lähettää ja tallentaa evästeitä verkkoselaimellesi vieraillessasi verkkosivuillamme. Käytämme evästeitä tämän tietosuojakäytännön kohdissa 3.1 ja 3.2 yksilöityihin tarkoituksiin. Jotkin käyttämistämme evästeistä voivat kerätä henkilötietojasi, toisten evästeiden kerätessä tietoja, jotka eivät ole henkilötietoja (yhdistelmä- ja koontitiedot).

Yleisesti ottaen jaamme käyttämämme evästeet seuraaviin kategorioihin:

- Välttämättömät evästeet: käytämme evästeitä, jotka ovat välttämättömiä palvelun toimivuuden kannalta. Jos päätät kytkeä välttämättömät evästeet pois päältä, et pysty hyödyntämään palvelua ja sen eri ominaisuuksia täydellisesti.
- Tilastoihin ja analyyseihin liittyvät evästeet: käytämme ns. tilastollisia evästeitä kerätäksemme tietoja käyttäjien tavoista käyttää palvelua. Tämän tarkoituksena on arvioida ja parantaa Palvelun suorituskykyä. Tilastollisissa evästeissä hyödynnämme pääosin Google Analytics -evästeitä.
- Mainosevästeet: Käytämme sekä omia että kolmannen osapuolen mainosevästeitä kerätäksemme tietoja palvelun käyttäjien tavoista käyttää palvelua, jotta voimme tarjoamaan relevanttia ja räätälöityä mainontaa. Mainosevästeiden avulla palvelussa sinusta kerätyt tiedot saatetaan yhdistää sinusta muilta vierailemiltasi verkkosivuilta kerättyihin tietoihin.

11.1. KOLMANSIEN OSAPUOLIEN EVÄSTEET

Käytämme sekä omia evästeitä että myös kolmansien osapuolien asettamia evästeitä. Kolmansien osapuolien evästeet, jotka keräävät tietojasi verkkosivuillamme sisältävät seuraavien kolmansien osapuolien asettamia evästeitä:

- Shopify (käyttäen verkkotunnusta ”v.shopify.com” ja ”godog.shopifycloud.com”), lue lisää miten ja miksi Shopify käyttää evästeitä täältä
- Google (käyttäen verkkotunnusta ”google-analytics.com” ja ”google.com”), lue lisää miten ja miksi Google käyttää evästeitä täältä
- Facebook (käyttäen verkkotunnusta ”facebook.com”), lue lisää miten ja miksi Facebook käyttää evästeitä täältä
- Vimeo (käyttäen verkkotunnusta ”vimeo.com”), lue lisää miten ja miksi Vimeo käyttää evästeitä täältä
- Instagram(käyttäen verkkotunnusta ”instagram.com”), lue lisää miten ja miksi Instagram käyttää evästeitä täältä

- ActiveCampaign (käyttäen verkkotunnusta "activecampaign.com", lue lisää miten ja miksi ActiveCampaign käyttää evästeitä täältä

Kolmansien osapuolien evästeet ovat kolmansien osapuolien (ei meidän tai verkkosivustomme) asettamia, jolloin kyseisten kolmansien osapuolien mahdollisesti suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan kyseisten kolmansien osapuolien tietosuojakäytäntöjä.

11.2. EVÄSTEASETUSTEN MUUTTAMINEN

Voit valita, hyväksytkö tilastoihin, analyyseihin ja mainontaan tarkoitetut evästeet. Suurin osa verkkoselaimista mahdollistaa yllä mainittujen evästeiden hallinnan selainasetusten avulla. Voit estää evästeiden vastaanottamisen muuttamalla verkkoselaimesi asetuksia. Tämä saattaa kuitenkin johtaa siihen, että verkkosivustomme ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Evästeiden estämiseen käytetty tapa riippuu käyttämästäsi verkkoselaimesta. Ohjeita näihin toimintoihin saat verkkoselaimesi ”Apua” tai muusta vastaavasta valikosta. Saadaksesi lisätietoja evästeistä (esim. nähdäksesi asennetut evästeet tai hallitaksesi tai poistaaksesi niitä), mene osoitteeseen https://www.aboutcookies.org/.

12. MUUT EHDOT JA MÄÄRÄYKSET
Sinulla on oikeus tehdä henkilötietojasi käsittelyä koskeva valitus valvontaviranomaiselle. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot ja lisätietoja tietosuojasta löydät osoitteesta www.tietosuoja.fi.

Tämä tietosuojaseloste päivitettiin viimeksi 8.3.2024 ja se tarkistetaan vuosittain.