Kouluttaudu Äitiysliikuntavalmentajaksi PREMIUM

1 PERUSTEET HALTUUN

Saat vahvan pohjan raskaana olevien ja synnyttäneiden naisten ohjaamiseen ja valmentamiseen

Äitiysliikunnan peruskoulutus

1 livekoulutuspäivä ja verkko-opinnot

Live-koulutuspäivän sisältö

 • Kuinka valita oikeanlaiset ja turvalliset harjoitteet raskaana oleville ja synnyttäneille äideille

 • Tietoa miten huomioida, jos asiakkaallasi on todettu vatsalihasten erkauma, virtsankarkailua tai kohdun laskeuma

 • Tietoa vatsalihasten erkaumasta, sen tutkimisesta sekä turvallisista ja sovelletuista harjoitteista kuntoutumisen tueksi.

 • Tietoa lantionpohjalihaksista ja niiden harjoittelusta

 • Tehokkaita työkaluja asiakkaasi tuloksekkaaseen ohjaamiseen ja valmentamiseen

 • Osaat soveltaa liikepankkiasi raskaana olevien ja synnyttäneiden äitien tarpeisiin


Verkkokoulutuksen sisältö

 • Saat raskaana oleville asiakkaille soveltuvia tärkeitä lantion aluetta huoltavia ja keskivartaloa vahvistavia harjoitteita.

 • Opit turvallisia, raskauteen sopivia vaihtoehtoja koti- ja kuntosaliharjoitteille sekä saat ohjeita liikeprogressioiden suunnitteluun.

 • Saat tietoa raskausajan yleisimmistä kiputiloista.

 • Saat valmiit kotiharjoitusohjelmat 0-4kk, 4-8kk ja 8-12kk synnytyksen jälkeen

Äitien ravinto-ohjauksen peruskoulutus 

Verkko-opinnot

Verkkokoulutuksen sisältö

 • Opit ajantasaiset tiedot raskaana olevien ja synnyttäneiden naisten ravitsemussuosituksista pohjautuen tämän hetken tutkittuun tietoon.

 • Saat konkreettisia ohjeita, kuinka motivoida asiakasta terveyttä tukeviin ruokavalintoihin raskausaikana ja fiksuun syömiseen synnytyksen jälkeen.

 • Tunnistat tilanteet ja lääketieteelliset tilat, joissa on tärkeää konsultoida neuvolaa, ravitsemusterapeuttia tai lääkäriä.

 • Osaat huomioida raskausajan ja synnytyksen jälkeisen ravitsemuksen osana muiden elämäntapatekijöiden ja elämäntilanteen kokonaisuutta.

 • Tiedät kuinka tukea urheilevaa äitiä ravitsemukseen liittyvissä asioissa.

 • Osaat auttaa painonhallinnassa raskaana olevaa ja synnyttänyttä asiakasta

Lisäksi

 • Koulutuksessa käydään läpi yleisimpiä myyttejä liittyen raskaana olevien ja synnyttäneiden ravitsemukseen

 • Perehdytään raskausajan tyypillisimpiin ravitsemushaasteisiin (esim. pahoinvointi ja ummetus), ja tutustutaan ruokavaliotekijöihin, joilla edistää synnytyksen jälkeistä palautumista (esim. vatsalihasten erkauma ja haavat).

 • Opit kohtaamaan asiakkaan niin, että hänellä on parhaat mahdolliset eväät voida hyvin ja jaksaa uudessa elämäntilanteessa.


2 SYVENNETÄÄN OSAAMISTA

Syvennetään tietoutta ohjaamisesta, tutkimisesta ja 
äitiysvalmennuksen toteuttamisesta.

Äitiysliikunnan jatkokoulutus 

1 livekoulutuspäivä ja verkko-opinnot

Live-koulutuspäivän sisältö

 • Saat käyttöösi synnyttäneelle naiselle suunnitellun testipatteriston

 • Opit tutkimaan asiakkaan liikkuvuutta, toimintakykyä, lihastasapainoa ja kehonhallintaa

 • Saat käyttöösi progressiivisesti etenevän liikepankin synnyttäneen naisen keskivartalon vahvistamiseen

 • Perehdymme keskivartalon ja lantionpohjan toimintahäiriöihin ja miten nämä vaikuttavat toimintakykyyn, harjoitteluun ja lajivalintoihin

 • Perehdymme 5 portaiseen harjoittelumenetelmään, josta on ollut hyötyjä jo sadoille naisille synnytyksen jälkeen

 • Syvennämme tietoutta poikittaisen vatsalihaksen ja lantionpohjalihasten toiminnasta

Verkkokoulutuksen sisältö

 • Tavoitteena on syventää ymmärrystä synnyttäneen naisen liikemallien muutoksista.

 • Opit valitsemaan sopivan tasoiset harjoitteet koko keholle niistä liikkeistä ja liikesuunnista joita hän tarvitsee jokapäiväisessä arjessaan.

 • Saat vinkkejä imetys- ja kantoergonomiasta sekä vaunuttelutekniikoista, joilla tukea äidin palautumista synnytyksestä.

 • Kuinka aloittaa juoksuharjoittelu synnytyksen jälkeen?


3 ERITYISOSAAMINEN

Syvennetään tietoutta vatsalihasten erkaumasta, lantionpohjasta ja mielen vaikutuksesta valmennukseen.

Vatsalihasten erkauma -peruskoulutus

1 livekoulutuspäivä ja verkko-opinnot

Live-koulutuspäivän sisältö


 • Koulutuksessa opetellaan testaamaan vatsalihasten erkaumaa.

 • Käytännön harjoittelua erkauman tutkimiseen esim. palpointi, työntömitta

 • Saat työkaluja erkauma-asiakkaan liikuntavalmennukseen.

 • Mikä on toimiva keskikeho ja miten sitä harjoitetaan.

 • Eri tasoisia erkauman palautumista tukevia harjoitteita

 • Erkauman palautumista tukevia kehonhuoltoharjoitteita

 • Opetellaan löytämään keskivartalon syvä tuki

Verkkokoulutuksen sisältö

 • Mikä on vatsalihasten erkauma

 • Vatsalihasten erkauman tunnistaminen ja vaikutukset kehoon

 • Miten erkauma vaikuttaa liikkumiseen ja liikevalintoihin

 • Miten erkaumaa tutkitaan


Lantionpohjan hyvinvointineuvojan perusosa

1 Livepäivä ja verkko-opinnot


Syvennetään tietoutta lantionpohjan toiminnasta ja harjoitteista, toimintahäiriöistä.


Mielen valmennus

Verkko-opinnot


Opit tunnistamaan ja parantamaan omia voimavarojasi ja jaksamistasi valmentajana ja tätä kautta voit tukea asiakkaan mielen hyvinvointia. Mielen hyvinvoinnilla vaikuttavampaa valmennusta!4 KONSEPTEILLA LIIKETOIMINTAA

Saat valmiit ja toimivat tunti- ja valmennuskonseptit

2Baby- Äiti-vauva-tuntien -ohjaajakoulutus


Opit rakentamaan ja ohjaamaan äiti-vauva-tunteja. Saat kattavan liikepankin äideille ja vauvoille sopivista harjoitteista sekä valmiita videoituja tuntimalleja musiikkiohjeineen. 

Verkkokoulutuksen sisältö

 • Treenikaverina vauva: Vauvan kehitys ja sen tukeminen

 • Synnyttänyt äiti: Huomioitavia asioita synnytyksen jälkeen

 • Kuinka äiti-vauva tunti rakennetaan

 • Liikepankki äiti-vauvaharjoitteista

 • Erilaisia valmiita tuntimalleja, jotka voit ottaa heti käyttöön

Esimerkki: 

10 Äitiä 

10 kertaa x15€ tunti = 150€/per henkilö

Ohjaaja saa 1500€ /ryhmä


Äitien voimavalmennus -ryhmä 


Äitien voimavalmennus pienryhmät ovat kustannustehokas tapa tarjota naisille parasta palvelua ja asiantuntevaa ohjausta.


Saat 16 viikon nousujohteisen ohjelman äitien pienryhmävalmennukseen. 


Saat koulutuksesta

 • Valmiin 16vk nousujohteisen pienryhmävalmennuksen rungon

 • Valmiit tietoiskut pidettäväksi tukemaan asiakkaiden synnytyksestä palautumista 

 • Valmiit opastetut treeniliikkeet joka viikolle ja ohjeet sis. yli 100 kuvattua materiaalia

 • Asiakkaille valmista kotitreenimateriaalia jaettavaksi muun harjoittelun tueksi

 • Valmista markkinointimateriaalia


Lisätietoa

Koulutuksessa opit, miten valmentaa naisia synnytyksen jälkeen ja auttaa heitä ymmärtämään pala palalta keskivartalon ja lantionpohjan käyttöä osana voimaharjoittelua. Asiakkaasi pääsevät palaamaan turvallisemmin voimaharjoittelun pariin ja sinä valmentajana pystyt tarjoamaan heille osaavaa ja asiantuntevaa voimavalmennusta synnytyksestä palautumisen erityispiirteet huomioiden. 


Saat 16 viikon nousujohteisen ohjelman äitien pienryhmävalmennukseen. Olemme kuvanneet käyttöösi jokaiselle viikolle omat voimatreeniliikkeet, sekä rakentaneet valmiit tietoiskut äideille pidettäväksi, joita hyödyntämällä voit valmennuksen toteuttaa. Pienryhmävalmennuksen tapaamiset on suunniteltu toteutettavaksi kerran viikossa 60-75 min kerrallaan. Jokaiseen tapaamiseen kuuluu n. 15 min tietoisku, sekä treeni. Saat myös kolme erilaista kotitreeniä valmennuskertojen tueksi, jotka voit helposti lähettää asiakkaillesi sähköpostitse. Koulutus sisältää myös markkinointimateriaalin, jonka avulla voit markkinoida voimavalmennustasi.

Esimerkki: 

Osallistujia 6. 

Valmennus-ryhmä maksaa 300€ per osallistuja 

6 osallistujalla valmentaja saa 1800€ kurssi. 


MITEN EROTTAUDUT

Tuotteistaminen & Brändäys

Tuotteistaminen ja brändäys 

Verkko-opinnot


Luodaan ensimmäinen tuote ja tehdään markkinointisuunnitelma.


Kuuntele mitä Äitiysliikuntavalmentaja-koulutus on antanut Iinalle ja kuinka hän on hyödyntänyt koulutusta omassa työssään. 


Koulutuksen alussa perustamme kouluttajien ja opiskelijoiden kesken yhteisen WhatsApp-ryhmän. Koulutuksen ajan saat rajattoman tuen kokeneilta äitiysliikuntavalmentajilta ja vertaistukea samassa koulutusryhmässä olevilta opiskelijoilta.


ÄITIYSLIIKUNTAVALMENTAJA premium 

koulutuksen hinta 3900€ +alv 24%

Seuraavat ryhmät alkavat elo- ja lokakuussa. Mukaan otetaan rajallinen määrä opiskelijoita! Varaa paikkasi alta.


Koulutuksen voit maksaa myös erissä. Verkkokaupasta löytyy maksutapana Klarna, jolloin voit jakaa maksua kuukausittain esimerkiksi 6kk, 12kk, 24kk tai 36kk ajalle. 


Ryhmä 3/2023

Elokuu: 

Äitiysliikuntavalmentaja startti 3.8.2023 (1h) Live

Äitiysliikunnan peruskoulutus (6h) 12.8.2023 Live

Äitiysliikunnan verkko-opinnot

Äitien ravinto-ohjauksen peruskoulutus


Syyskuu: 

Äitiysliikunnan jatkokoulutus (6h) 16.9.2023 Live


Lokakuu: 

Vatsalihasten erkauma -peruskoulutus (6h) 7.10.2023 Live


Marraskuu: 

Lantionpohja peruskoulutus (6h) 11.11.2023 Live

Tuloksia mielen valmennuksella


Joulukuu: 

2Baby -ohjaajakoulutus

Äitien voimavalmennus -koulutus

Tuotteistaminen & Brändäys

Yhteinen loppuseminaari (1h) 14.12.2023 LiveRyhmä 4/2023-24

Loka-/marraskuu: 

Äitiysliikuntavalmentaja startti 26.10.2023 (1h) Live

Äitiysliikunnan peruskoulutus (6h) 4.11.2023 Live

Äitiysliikunnan verkko-opinnot

Äitien ravinto-ohjauksen peruskoulutus


Joulukuu: 

Äitiysliikunnan jatkokoulutus (6h) 2.12.2023 Live


Tammikuu: 

Vatsalihasten erkauma -peruskoulutus (6h) 13.01.2024 Live


Helmikuu: 

Lantionpohja peruskoulutus (6h) 17.02.2023 Live

Tuloksia mielen valmennuksella


Maaliskuu: 

2Baby -ohjaajakoulutus

Äitien voimavalmennus -koulutus

Tuotteistaminen & Brändäys

Yhteinen loppuseminaari (1h) 28.3.2023 LiveMeillä voit maksaa


PALAUTETTA ÄITIYSLIIKUNTAVALMENTAJA -KOULUTUKSESTA


Anna Oinonen - äitiysliikuntavalmentaja

Suosittelen lämmöllä äitiysliikuntavalmentajan koulutuskokonaisuutta kaikille terveys- ja liikunta-alan ammattilaisille. Laadukas koulutus jonka avulla syvennät ammattitaitoasi ja treenautat naisia turvallisesti ja oikein ❤️


- Anna Oinonen /Äitiysliikuntavalmentaja


Sanna Nissiaho - äitiysliikuntavalmentaja

Äitiysliikuntaja-valmentaja koulutus antoi loistavat eväät raskaana

olevien naisten ja synnyttäneiden äitien ohjaamiseen.

Koulutuskokonaisuus antoi kattavan näkemyksen ja osaamisen myös

yleisesti naisten ohjaamiseen ja valmentamiseen raskausajasta

vaihdevuosi-ikäisiin naisiin saakka. Koulutuksessa pureudutaan asioihin

syvällisesti, ja niin että syy-yhteydet eri asioiden välillä

hahmottuvat. Kehonhuollon merkityksen painottaminen ja perusteellinen läpikäyminen

oli valaisevaa ja sen ottaminen käytäntöön omien asiakkaiden parissa

tulee varmasti lisäämään naisten hyvinvointia merkittävästi.


Äitiysliikuntavalmentaja-koulutuskokonaisuus on aivan ainutlaatuinen Suomessa. En ole törmännyt yhtä laajaan ja kokonaisvaltaiseen koulutukseen muualla. Koulutus antoi monin verroin enemmän, mitä osasin odottaa. Koulutusmateriaalia on runsaasti ja sitä oli mielekästä opiskella. 

Kouluttajat ovat alan ammattitaitoisia. Heitä oli hyvin mielekästä kuunnella ja ammentaa uutta oppia. 😊


- Sanna Nissinaho /Äitiysliikuntavalmentaja, Inwell


Matleena Myllykoski - äitiysliikuntavalmentaja

Syy, miksi lähdin koulutusputkeen mukaan, oli puhtaasti se, että mun asiakaskunta koostuu hyvin pitkälti odottavista tai hiljattain synnyttäneistä naisista, sekä oon kohdannut paljon vatsalihasten erkaumaa. En oo kokenut, että osaisin heitä (saatikka itseäni) tarpeeksi hyvin auttaa! 


Nyt on aivan huikea koulutusputki takana ja niin paljon eväitä ja uusia oppeja rikkaampana, voin tarjota laadukasta valmennusta odottaville, synnyttäneille, sekä myös muille naisille. 


Meidän alueella ei äidit saa mielestäni tarpeeksi opastusta mm. turvalliseen liikunnan harrastamiseen odotusaikana, saatikka synnytyksen jälkeen, taikka hyvään ravitsemukseen, mutta ilokseni voin todeta, että nyt saa! 


- Matleena Myllykoski /Personal Trainer ja Äitiysliikuntavalmentaja