Kouluttaudu Lantionpohjan hyvinvointineuvojaksi™

Lantionpohjan osaajia tarvitaan

Lantionpohjan hyvinvointineuvoja™ -koulutus

Lantionpohjan hyvinvointineuvoja™ on liikunta- ja terveysalan ammattilainen, jonka erikoisosaamisena on lantionpohjan terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen omassa toimintaympäristössään. Hän tekee työtä lantionpohjan toimintahäiriöiden ennaltaehkäisemiseksi ja tunnistaa erilaisten elämänvaiheiden vaikutukset lantionpohjan toimintaan.


Lantionpohjan hyvinvointineuvoja™ koulutus on tarkoitettu terveys- ja liikunta-alan ammattilaisille, kuten fysioterapeuteille, terveydenhoitajajille, seksuaalineuvojille, seksuaaliterapeuteille, personal trainereille, kätilöille, lääkäreille, sairaanhoitajille ja lähihoitajille. 

Koulutus on kehitetty vastaamaan kentältä noussutta tarvetta lantionpohjan hyvinvoinnin osaajista.

Koulutus on sinulle, joka...

✔ Haluat toimia lantionpohjan hyvinvoinnin edistäjänä ja lisätä tietoutta lantionpohjan toimintakyvyn merkityksestä.✔ Haluat ymmärtää enemmän lantionpohjan toiminnasta, toimintahäiriöistä ja kuntoutuksesta.✔ Haluat ymmärtää miten seksuaaliterveyttä tuetaan lantionpohjan hyvinvoinnilla.✔ Haluat osata ohjata lantionpohjan toimintakykyä parantavia harjoitteita. ✔ Haluat ymmärtää lantionpohjan vaikutuksen ihmisen elämänkaareen eri vaiheisiin. ✔ Haluat olla osa moniammatillista palveluketjua ja osata ohjata asiakkaitasi myös eteenpäin.

Koulutus koostuu Live-koulutuspäivästä ja verkkokoulutuksesta.

Koulutuksen sisältö

Lantionpohjan hyvinvointineuvoja™ koulutus koostuu Live-koulutuspäivästä ja verkkokoulutuksesta


Live-koulutus toteutetaan tiettynä ajankohtana Google Meettiä käyttäen.

Verkko-koulutusta voi jokainen opiskelija käydä omaan tahtiinsa. Lantionpohjan hyvinvointineuvoja™ sertifikaatin saa suoritettuaan loppukokeen. 

Näitä asioita opiskellaan:

✔ Lantionpohjan rakenne ja toiminta / naiset ja miehet✔ Lantionpohja eri ikäkausina✔ Liikunta ja lantionpohja✔ Elintapojen vaikutus lantionpohjaan✔ Lantionpohjan toimintahäiriöt✔ Seksuaalisuus ja lantionpohja✔ Lantionpohjasta huolehtiminen✔ Lantionpohjalihasharjoitteet ja ohjaus✔ Naisten ja miesten lantionpohjalihasharjoittelun vaikuttavuus uusimpaan tutkimustietoon pohjautuen✔ Moniammatillinen yhteistyö lantionpohjan hyvinvoinnissa
Koulutuksen asiantuntijat

Lantionpohjan hyvinvointineuvoja -koulutus

Lantionpohjan hyvinvointineuvoja™ koulutus koostuu kahdesta osiosta: live-päivästä ja verkkokoulutuksesta.  

Oston jälkeen, saat heti pääsyn Äitiysliikunta-Akatemian oppimisalustalle, josta pääset opiskelemaan verkkokoulutusta omaan tahtiin. 

Live-päivä toteutetaan zoomin tai Google Meetin kautta, tähän saat linkin koulutuskutsun mukana viikkoa ennen koulutusta. 

Lantionpohjan hyvinvointineuvoja™ sertifikaatin saa suoritettuaan loppukokeen. Seuraavat lantionpohjan hyvinvointineuvoja live-päivä vaihtoehdot näet alla.

Seuraava Lantionpohjan hyvinvointineuvoja -koulutus vuonna 2024.
Ei sisältöä