Ryhdin merkitys synnytyksestä palautumisessa

Oikeanlaisella ryhdillä ja asennoilla, jossa seisomme, istumme tai teemme askareita on suuri vaikutus lantionpohjaan ja koko synnytyksestä palautumiseen. Ryhti vaikuttaa siihen, miten löydämme keskivartalon tuen ja miten lantionpohja toimii eri liikkeissä ja asennoissa.

Kiristyneet faskiat voivat muuttaa ryhtiä

Lantion aluetta ympäröivien faskioiden eli lihaskalvojen jähmeys ja kiristys voi aiheuttaa vetoa mm. lantionpohjan lihaksiin häiriten niiden toimintaa. Kireys voi myös aiheuttaa kipuja ja kireyden tunnetta lantionpohjan alueelle, selkään ja pakaroihin. Tämän vuoksi liikkuvuus ja kehonhuolto on tärkeä osa synnytyksestä palautumista.

Kovin kiristyneet faskiat voivat jähmeydellään jopa muuttaa lantion, rintakehän, sekä pään asentoa. Mutta miten sitten lantion, rintakehän tai pään asento vaikuttaa lantionpohjaan?

Rintakehä on vatsa -ja selkälihastenfaskioiden välityksellä yhteydessä lantionpohjaan ja jos rintakehä on huonossa ryhdissä esim.  kiertyneessä asennossa, aiheuttaa se toispuoleisesti vetoa lantionpohjan rakenteille.

Keho kuin hammastahnatuubi

Ajatellaanpa esimerkiksi ihmisen kokoista hammastahnatuubia. Jos tuubin yläpäästä kiertää ja vääntää, työntyy paine alas ja ulospäin. Eli tässä tapauksessa kohti lantionpohjaa. Kumara rintakehä ja lantion taaksepäin kipannut asento puskee lantionpohjaa alaspäin, aiheuttaen sinne painetta. Tämä voi altistaa lantion elinten laskeumille tai virtsankarkailulle.

Ryhti vaikuttaa keskivartalon tukeen ja alaselän vointiin

Usein äidit raskauden ja synnytyksen jälkeen kertovat myös väsymyksen tunteesta alaselän alueella. Lantion asennolla on iso merkitys keskivartalon syvien lihasten toiminnassa. Kun oppii löytämään ja hahmottamaan lantion keskiasennon, poikittainen vatsalihas pääsee aktivoitumaan ja kiristää alaselän alueella kulkevan lanneselkäkalvon tukemaan alaselkää.

Tämän vuoksi ryhti, kehon kannattelu ja asennonhallinta ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita äitien palautumisessa ja tulee aina ottaa huomioon valmennuksissa ja ohjaamisessa. Äitiysliikunta-Akatemian koulutukset ovat tarkoitettu liikunta- ja terveysalan ammattilaisille, jotka haluavat erikoistua raskaana olevien ja synnyttäneiden naisten ohjaamiseen ja valmentamiseen.

Haluatko sinä kouluttautua Äitiysliikuntavalmentajaksi™ ? Lue lisää koulutuksista ja ilmoittaudu mukaan! 

2019-10-04T09:13:09+00:00